II. Farmaceutický deň
Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb a.s.
Transplantácia srdca a obličiek
22.04.2021
SLOVENSKÁ
FARMACEUTICKÁ SPOLOČNOSŤ
Živé vysielanie