XLVIII. LEKÁRNICKÉ DNI MILANA LEHKÉHO
15. – 16. jún 2023

Komplexný prístup k pacientom s kardiovaskulárnymi ochoreniami
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
SLOVENSKÁ
FARMACEUTICKÁ SPOLOČNOSŤ
Online Konferencia