XLIX. LEKÁRNICKÉ DNI MILANA LEHKÉHO 6. septembra 2024
Ženské zdravie – kam sme sa posunuli.

SLOVENSKÁ
FARMACEUTICKÁ SPOLOČNOSŤ
Aula Farmaceutickej fakulty UK, Ulica Odbojárov 10, Bratislava
Prihlásenie Viac informácií

II. Farmaceutický deň
Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb a.s.
Transplantácia srdca a obličiek

Dátum: 22.4.2021

Miesto: Livestream, registrácia cez https://app.riverstream.sk/nusch/sign/up

Registračný poplatok: bez poplatku

Organizátori: NÚSCH a.s., EduPharm pri NÚSCH, Sekcia nemocničných lekárnikov Slovenskej lekárnickej komory, Slovenská farmaceutická spoločnosť                                                                                                                                                   

PROGRAM

9:00 – 9:15          Zahájenie – Ing. Mongi Msolly, MBA, generálny riaditeľ NÚSCH, a.s.

1. BLOK

9:15 – 9:45          doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., FESC: Transplantácia srdca: Začiatok konca alebo koniec začiatku?

9:45 – 10:15       doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD., MPH, MHA: Transplantácie obličiek na Slovensku

10:15 – 10:45     PharmDr. Kornélia Chrapková, PG Dip: Úloha klinického farmaceuta v transplantačnom tíme

10:45 – 11:15  MUDr. Martin Chrastina, PhD., CETC: Darcovstvo orgánov – medicínske a spoločenské aspekty

11:15 – 11:30     COFFEE BREAK

2. BLOK

11:30 – 12:00     Panelová diskusia – vedie PharmDr. Slávka Porubcová: Prednášatelia z 1. bloku a pacienti po transplantácii

12:00 – 12:20     MUDr. Daniel Kuba, PhD.: Imunologická diagnostika vo vzťahu k terapii transplantovaných pacientov

12:20 – 12:40     PharmDr. Kristína Krajčovičová: Farmakológia imunosupresívnych liečiv  (interaktívna prednáška – Slido)

12:40 – 13:00    MUDr. Milan Luknár, PhD.: Imunosupresia po transplantácii srdca

13:00 – 13:10     Diskusia k 2. bloku

13:10 – 13:50     OBED

3. BLOK

13:50 – 14:10     PhDr. Gabriela Šuttová: Ošetrovateľská starostlivosť pre pacienta po transplantácii srdca

14:10 – 14:30     PharmDr. Kristína Szmicseková: Klinicky významné interakcie imunosupresívnych liečiv (interaktívna prednáška – Slido)

14:30 – 14:50    PharmDr. Zuzana Tarbajová, PharmDr. Ľubica Slimáková, MPH: Interakcie imunosupresív s voľnopredajnými liekmi a výživovými doplnkami

14:50 – 15:00     Diskusia k 3. bloku

15:00 – 15:10     COFFEE BREAK

4. BLOK

15:10 – 15:30     doc. PharmDr. Andrea Gažová, PhD.: Analýza tkaniva z explantovaných sŕdc

15:30 – 15:50     PharmDr. Slávka Porubcová: Imunosupresíva a edukácie – potenciál pre zlepšenie adherencie (interaktívna prednáška – Slido)

15:50 – 16:00     Diskusia k 4. bloku a ukončenie

Organizátor prehlasuje, že nebude účastníkom podujatia poskytovať peňažné ani nepeňažné plnenie. Účastníci preto nemajú povinnosť odvodu zrážkovej dane za peňažné ani nepeňažné plnenie v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003, v znení neskorších predpisov.